HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2450Lv2 (1.7GHz/10-core/25MB/60W) Processor Kit Thi Thiên, Part Server

Chi tiết sản phẩm

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2450Lv2 (1.7GHz/10-core/25MB/60W) Processor Kit

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2450Lv2 (1.7GHz/10-core/25MB/60W) Processor Kit 
Giá 44.490.000 ₫
Mua hàng Mua hàng
HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2450Lv2 (1.7GHz/10-core/25MB/60W) Processor Kit 
Từ khóa liên quan "HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2450Lv2 (1.7GHz/10-core/25MB/60W) Processor Kit" : 746527-B21   

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác