HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit Thi Thiên, Part Server

Chi tiết sản phẩm

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit 
Giá 9.154.000 ₫
Mua hàng Mua hàng
HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit 
Từ khóa liên quan "HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) Processor Kit" : 708481-B21   

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác