HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2440v2 (1.9GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit Thi Thiên, Part Server

Chi tiết sản phẩm

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2440v2 (1.9GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2440v2 (1.9GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit 
Giá 31.538.000 ₫
Mua hàng Mua hàng
HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2440v2 (1.9GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit 
Từ khóa liên quan "HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2440v2 (1.9GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit" : 708489-B21   

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác