HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2430Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) Processor Kit Thi Thiên, Part Server

Chi tiết sản phẩm

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2430Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) Processor Kit

HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2430Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) Processor Kit 
Giá 24.169.000 ₫
Mua hàng Mua hàng
HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2430Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) Processor Kit 
Từ khóa liên quan "HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2430Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) Processor Kit" : 746525-B21   

Online

Online Lượt truy cập

Đối tác